Ιστορία της ΔΟΑΝΥΣ

Το χαρτί και η ιστορία του

Το σύμβολο της ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα

Επεξεργασία του χαρτιού -  ανακύκλωση

Έμποροι παλαιού χαρτιού

Πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης

Επικοινωνία

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

H συλλογή του παλαιού χαρτιού είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
Υπάρχουν εκτός της ΔΟΑΝΥΣ και άλλα διάφορα δίκτυα συλλογής χαρτιού και χαρτονιού.
Οι κατασκευαστές χαρτιού συνήθως αγοράζουν την πρώτη ύλη από εμπόρους παλαιού χαρτιού.
Αυτοί οι έμποροι μπορεί να ανήκουν και να είναι ένα ολοκληρωμένο τμήμα του εργοστασίου χαρτοποιίας ή μπορεί να αποτελούν αυτόνομες επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες βαθμίδες ή λειτουργούν όπως η ΔΟΑΝΥΣ σε μια γεωγραφική περιοχή.
Στην Ευρώπη μια μικρή αλλά συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα παλαιού χαρτιού παρέχεται από εταιρίες διαχείρισης απορριμμάτων που μάλιστα βρίσκουν οικονομικά προσοδοφόρο να διαχωρίζουν το χαρτί προς ανακύκλωση.
Αυτό φυσικά βοηθάει στο να μειωθούν οι ποσότητες χαρτιού που καταλήγουν στις χωματερές.
Ο ρόλος των εμπόρων παλαιού χαρτιού και των εταιριών διαχείρισης απορριμμάτων είναι σημαντικός.
Το σύστημα συλλογής σε λειτουργία πρέπει να είναι οικονομικά αποτελεσματικό και καλά οργανωμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι όγκοι και ποσότητες ανακτημένου χαρτιού και να ανακυκλώνονται κατάλληλα.
Εκείνα τα εργοστάσια χαρτοποιίας που εξαρτώνται από το ανακτημένο χαρτί πρέπει να έχουν εξασφάλιση για τακτικό εφοδιασμό πρώτης ύλης (χαρτιού).
Για αυτόν τον εφοδιασμό φροντίζουμε, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στη ΔΟΑΝΥΣ.
ΔΟΑΝΥΣ   ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΗΡΑΣ 10 & ΚΑΣΙΜΗ, ΤΑΥΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ   TK 177 78   Τηλέφωνο: 210 3458265  Fax: 210 3470855    info@doanys.gr

ΔΟΑΝΥΣ web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS