Ιστορία της ΔΟΑΝΥΣ

Το χαρτί και η ιστορία του

Το σύμβολο της ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση στην Ελλάδα

Επεξεργασία του χαρτιού -  ανακύκλωση

Έμποροι παλαιού χαρτιού

Πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης

Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΟΑΝΥΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΣ 10 & ΚΑΣΙΜΗ,
ΤΑΥΡΟΣ - TK 177 78
Τηλέφωνο: 210 3458265
Fax: 210 3470855

URL: www.doanys.gr

info@doanys.gr


ΔΟΑΝΥΣ   ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΗΡΑΣ 10 & ΚΑΣΙΜΗ, ΤΑΥΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ   TK 177 78   Τηλέφωνο: 210 3458265  Fax: 210 3470855    info@doanys.gr

ΔΟΑΝΥΣ web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS